Styrelsens ledamöter
Åsa Danielsson, ordförande
Hans Larsson
Bo Strömgren
Mikael Alexandersson
Annika Leijonclou
Lars Valter (suppl)


Styrelsen träffas ca tre gånger per termin. Då diskuteras föreningens verksamhet, ekonomi, inköp och övriga aktuella frågor.

Årsmöte genomförs under våren.