Styrelsens ledamöter
Åsa Danielsson, ordförande
Lars Rahm, vice ordförande
Mikael Alexandersson, sekreterare
Nils-Olov Åkerblom, kassör
Peter Fischier, material/materiel
Annika Leijonclou
Lars Valter


Styrelsen träffas ca tre gånger per termin. Då diskuteras föreningens verksamhet, ekonomi, inköp och övriga aktuella frågor.