Styrelsens ledamöter
Åsa Danielsson, ordförande
Mikael Alexandersson, vice ordförande
Lars Rahm, sekreterare
Nils-Olov Åkerblom, kassör
Peter Fischier, material/materiel
Tove Alsén
Daniel Westerling


Styrelsen träffas ca tre gånger per termin. Då diskuteras föreningens verksamhet, ekonomi, inköp och övriga aktuella frågor.