Styrelsens ledamöter
Mikael Alexandersson, ordförande
Tove Alsén
Lars Rahm
Britt Lindén
Timmy Erita

Daniel Westerling


Styrelsen träffas ca tre gånger per termin. Då diskuteras föreningens verksamhet, ekonomi, inköp och övriga aktuella frågor.