Vår historia

Föreningen grundades våren 1979 av ca 20 entusiaster varav en var professionell bokbindare. Från denna start har medlemsantalet stadigt växt.

Föreningen kunde starta tack vare ett bidrag från Westman-Wernerska kulturfonden. Till detta kom att föreningen fick möjlighet att husera i en verkstadslokal som upplåtits och i ordningsställts i Gamla Linköping. Idag har föreningen en rymlig, välutrustad och ändamålsenlig verkstad som vi hyr av Stångåstaden.

1984 fick föreningen ett uppdrag från Medborgarskolan att utarbeta en studieplan för bokbinderikurser landet över. Föreningen har ett fortsatt stöd från Medborgarskolan för sina studiecirklar.

Medlemmarna består mest av kursdeltagare, tidigare kursdeltagare och andra intresserade. De flesta stannar kvar i många år.

Utöver de ordinarie studiecirklarna ordnar föreningen utflykter som har samband med bokbinderi, en årlig glöggfest och andra aktiviteter. Därutöver deltar föreningen med att visa upp sin verksamhet i olika sammanhang, exempelvis på huvudbiblioteket i Linköping under en vecka varje höst. Även ett antal fortbildningskurser har anordnats under årens lopp.

Föreningens styrelse och medlemmar arbetar ideellt. Ekonomin grundar sig på medlemsavgifter, kursavgifter och ersättning från studieförbunden. Material subventioneras inte av föreningen, utan medlemmar och kursdeltagare betalar självkostnadspris.