Föreningen grundades våren 1979 av ca 20 entusiaster, varav en var professionell bokbindare. Från dess start har medlemsantalet stadigt växt till c:a 50 medlemmar.
 

Föreningens historia

Föreningen grundades våren 1979 av ca 20 entusiaster varav en var professionell bokbindare. Från denna start har medlemsantalet stadigt växt till c:a 50 medlemmar.
 

Styrelsen






 

Verkstaden

I vår verkstad finns verktyg, bokbindarmaterial och ett tryckeri.