Styrelsens ledamöter
Åsa Danielsson, ordförande
Inga Rangskog, sekreterare
Hans Larsson, kassör
Bo Strömgren
Jorunn Antonsen
Annika Leijonclou
Lars Valter
Mikael Andersson (adjungerad)


Styrelsen träffas ca tre gånger per termin. Då diskuteras föreningens verksamhet, ekonomi, inköp och övriga aktuella frågor.

Årsmöte genomförs under våren.