Välkommen till Föreningen amatörbokbindare i Linköping
Vi är en ideell förening som bedriver kursverksamhet i bokbinderi för amatörer.

Studiecirklar

På studiecirklar arbetar deltagare med egna bokbindarprojekt. Studiecirklarna leds av en erfaren medlem i föreningen.

Aktiviteter och information

Årsmöte 2022 21/3 kl 18.00
Handlingar kommer finnas
under fliken protokoll.

Kortkurs: Secret Belgian Binding
27 februari. Se vita tavlan för information