Välkommen till Föreningen amatörbokbindare i Linköping
Vi är en ideell förening som bedriver kursverksamhet i bokbinderi för amatörer.

Studiecirklar

På studiecirklar arbetar deltagare med egna bokbindarprojekt. Studiecirklarna leds av en erfaren medlem i föreningen.

Aktiviteter och information

Årsmötet är bestämt till 22/11. Information kommer att läggas upp under Vår förening-Årsmöte 2020.
Mer information kommer.