Välkommen till Föreningen amatörbokbindare i Linköping
Vi är en ideell förening som bedriver kursverksamhet i bokbinderi för amatörer.

Studiecirklar

På studiecirklar arbetar deltagare med egna bokbindarprojekt. Studiecirklarna leds av en erfaren medlem i föreningen.

Aktiviteter och information

Årsmötet den 15/3 är framflyttat till början av hösten. Ny information kommer.
När det gäller vårens cirklar är det var och ens beslut om man vill deltaga eller inte.